11:54 20/01/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1

Đào Hưng

Thị trường tuần vừa qua lại tiếp tục trải qua tình trạng èo uột trong giao dịch, các mã cổ phiếu theo đó cũng giao động với biên độ hẹp hơn so với các tuần trước đó

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/1 - Ảnh 12.