21:07 27/01/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/1

Đào Hưng

Thị trường tuần vừa qua hồi phục không đáng kể, trong khi nhóm vốn hóa lớn biến động với biên độ hẹp thì các cổ phiếu thuộc nhóm vốn hóa vừa và nhỏ lại biến động khá mạnh

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 21-25/12 - Ảnh 12.