10:25 29/12/2018

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12

Đào Hưng

Tuần vừa qua, hầu hết các mã cổ phiếu đều trong xu hướng điều chỉnh giảm, một số mã giảm mạnh có thể kể đến như TTE, IDI, ASM, QCG, HVA, HTP, PTX

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 24-28/12 - Ảnh 12.