23:46 30/03/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3

Đào Hưng

Tuần qua, ORS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông đã gây chú ý khi càng gần đến ngày hủy niêm yết thì thị giá lại càng tăng và đứng đầu trong top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 25-29/3 - Ảnh 12.