11:51 02/06/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5

Thủy Tiên

Tuần vừa qua, trên sàn HOSE, mã cổ phiếu CMV đã gây chú ý khi tăng cả 5 phiên và có đến 4 phiên tăng kịch trần, tuy nhiên thanh khoản lại rất thấp

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 27-31/5 - Ảnh 12.