19:02 03/11/2018

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11

Đào Hưng

Sau 4 tuần giảm liên tiếp thì thị trường đã hồi phục trở lại, gần như toàn bộ các nhóm ngành chính đều tăng điểm, tuy nhiên nhóm ngành thép trong đó có cổ phiếu HSG và NKG giảm mạnh

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 29/10 - 2/11 - Ảnh 12.