10:45 10/03/2019

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3

Đào Hưng

Tuần vừa qua, sau chuỗi 5 phiên liên tiếp giảm sàn, mã cổ phiếu YEG đã là quán quân trên HOSE về mức độ giảm giá

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 1.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 2.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 3.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 4.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 5.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 6.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 7.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 8.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 9.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 10.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 11.

Top 10 cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 4-8/3 - Ảnh 12.