14:46 01/10/2022

TP. HCM thi tuyển nhiều vị trí, chức danh lãnh đạo

Phúc Minh

TP. HCM sẽ tổ chức thi tuyển nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố năm 2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND TP. HCM vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố năm 2022.

Theo đó, UBND thành phố thực hiện thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương tại Ban An toàn giao thông (Phó Chánh Văn phòng), Sở Giáo dục và Đào tạo (Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Nhơn Tây, Trường Trung học Phổ thông Quang Trung, Trường Trung học Phổ thông An Nghĩa), Sở Y tế (Giám đốc Bệnh viện Mắt), Sở Công Thương (Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức, cán bộ).

Thi tuyển các chức danh Phó trưởng phòng Phòng Quản lý năng lượng; Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp Thành phố; Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Trường Cao đẳng kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ), Viện Nghiên cứu phát triển (Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế TP. HCM, Giám đốc Trung tâm Mô phỏng và Dự báo Kinh tế - Xã hội TP. HCM) và UBND huyện Hóc Môn (Phó trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường).

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương theo Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố để phát hiện, lựa chọn được những người có đức, có tài bố trí đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị, đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị và thành phố.

Kế hoạch cũng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bổ nhiệm đội ngũ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo quan điểm chỉ đạo tại Nghị quyết số 26-NQ/TW. 

Theo Đề án thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP. HCM, năm 2022 thành phố tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương.

Từ năm 2023 trở đi tiếp tục tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; đồng thời triển khai tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp huyện và tương đương.

Đề án nhằm phát hiện, thu hút, lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp; có phẩm chất chính trị, đạo đức, đáp ứng vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm. Đồng thời, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch; bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan.

Đề án cũng nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trong công tác cán bộ, góp phần ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền; thực hiện tốt Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý tại thành phố, đáp ứng yêu cầu thực tiễn về đổi mới công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay.