08:40 15/10/2008

Trao giải cho các thương hiệu chứng khoán uy tín

Bảo Anh

Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu” sẽ được trao cho 141 doanh nghiệp

Bắt đầu từ năm nay, giải sẽ được chức thường niên và sẽ mở rộng phạm vi, đối tượng xét giải là các định chế tài chính, ngân hàng – chứng khoán đóng vai trò vai trò trung gian cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán,tín dụng cho thị trường và doanh nghiệp.
Bắt đầu từ năm nay, giải sẽ được chức thường niên và sẽ mở rộng phạm vi, đối tượng xét giải là các định chế tài chính, ngân hàng – chứng khoán đóng vai trò vai trò trung gian cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán,tín dụng cho thị trường và doanh nghiệp.
Giải thưởng “Thương hiệu chứng khoán uy tín” và “Công ty cổ phần hàng đầu” sẽ được trao cho 141 doanh nghiệp vào ngày 19/10 tới.

Đây là giải thưởng do Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán sau 8 năm hoạt động.

Bên cạnh đó, giải cũng nhằm tuyên truyền quảng bá thị trường chứng khoán Việt Nam và các công ty cổ phần đến với nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thu hút đầu tư và thúc đẩy quy mô phát triển bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Với tổng nguồn vốn chủ sở hữu gần 120.000 tỷ đồng, tổng tài sản lên tới 700.000 tỷ đồng và doanh thu trên 150.000 tỷ đồng hàng năm, các doanh nghiệp đoạt giải thực sự lực lượng có đóng góp to lớn cho sự phát triển cho nền kinh tế nói chung và của thị trường chứng khoán nói riêng.

Theo ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán, bắt đầu từ năm nay, giải sẽ được chức thường niên và sẽ mở rộng phạm vi, đối tượng xét giải là các định chế tài chính, ngân hàng – chứng khoán đóng vai trò vai trò trung gian cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán,tín dụng cho thị trường và doanh nghiệp.