12:18 10/07/2021

Triển khai Nghị quyết số 68: Thực hiện nhanh chóng, không được phát sinh thủ tục

Nhật Dương

“Việc triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào. Phải chủ động trong việc xác nhận, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung”…

 Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh - BHXH Việt Nam.
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh - BHXH Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu nhấn mạnh nội dung này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 7/7 của Thủ tướng Chính phủ, chiều 9/7.

Tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho biết, 4 đợt dịch Covid-19 đã gây ra những thiệt hại rất nặng nề đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là khối du lịch, vận tải, nhà hàng, khách sạn…

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân, ngày 1/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong đó, có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến bảo hiểm gồm: giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động từ quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Liệu cũng đánh giá, Nghị quyết số 68 được xây dựng dựa trên nguyên tắc hỗ trợ kịp thời; các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách.

Tất cả quy trình nộp hồ sơ, nhận hỗ trợ theo Nghị quyết được hướng dẫn chi tiết, đơn giản hóa tối đa các thủ tục với phương châm thông thoáng nhất để người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận chính sách dễ dàng nhất nhưng vẫn đúng luật.

Liên quan đến việc triển khai chính sách này, ngày 8/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện, bao gồm các quy trình: tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; xác nhận danh sách người lao động tham gia đào tạo; chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Bên cạnh đó là quy trình xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; danh sách người lao động ngừng việc; danh sách lao động; giải quyết giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Để thực hiện các quy trình này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, các đơn vị có thể nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử).

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phần quyền và trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị và bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trong toàn hệ thống.

“Việc triển khai hỗ trợ phải thực hiện nhanh chóng, kịp thời, không được phát sinh thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào theo Quyết định số 23 và công văn hướng dẫn của ngành. Phải chủ động trong việc xác nhận, tiếp nhận hồ sơ đề nghị, không để tình trạng nhận hồ sơ rồi trả lại đề nghị bổ sung”, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chỉ đạo.

Ông Dương Văn Hào, Trưởng Ban Quản lý Thu - Sổ, Thẻ cũng lưu ý, bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải nghiên cứu kỹ các văn bản trong tổ chức thực hiện để xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ và có phương án thực hiện phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương.

Đồng thời, đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm công tác báo cáo theo ngày; đặc biệt là các vướng mắc để được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.