22:39 21/09/2019

Triệu tập kỳ họp thứ 8: Lưu ý đại biểu thảo luận đúng tầm nghị sự Quốc hội

Nguyên Vũ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, khai mạc vào ngày 21/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2019

Một phiên họp của Quốc hội khoá 14 - Ảnh: QP
Một phiên họp của Quốc hội khoá 14 - Ảnh: QP

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa quyết định triệu tập kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, khai mạc vào ngày 21/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11/2019.

Gửi công văn mời các đại biểu về dự họp, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị các vị đại biểu cho phép bổ sung 2 nội dung trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Gồm dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

Tổng thư ký Quốc hội cho biết, ở kỳ họp này các cơ quan hữu quan không gửi tài liệu bằng văn bản giấy, chỉ gửi tài liệu điện tử (trừ tài liệu mật) đến Văn phòng Quốc hội để gửi đến đại biểu Quốc hội. Tổng thư ký đề nghị các vị đại biểu Quốc hội lưu ý sử dụng tối đa các tiện ích của công nghệ thông tin để thuận tiện trong nghiên cứu, sử dụng tài liệu kỳ họp.

Đáng chú ý, Uỷ ban Thường  vụ Quốc hội lưu ý các vị đại biểu là thời gian qua, cử tri của một số địa phương đề nghị bên cạnh sự cố gắng cải tiến, đổi mới công tác chuẩn bị, phục vụ kỳ họp của các cơ quan hữu quan, các vị đại biểu Quốc hội cần phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm để hoàn thành tốt chương trình kỳ họp và nâng cao chất lượng các nội dung Quốc hội xem xét, quyết định. Trong đó, việc thảo luận phải vừa bảo đảm phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của cử tri vừa đưa ra được những vấn đề có tính chất vĩ mô, đúng tầm nghị sự Quốc hội.

Đặc biệt, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội cần tập trung kiến nghị những giải pháp hữu hiệu để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tránh tình trạng chỉ nêu tình hình, đánh giá chung chung.

Đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, kiến nghị nêu trên của cử tri để chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung phát biểu tại kỳ họp, văn bản của Tổng thư ký nêu rõ.

Theo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật, trong đó có Bộ luật lao động (sửa đổi), Luật Chứng khoán (sửa đổi)... 8 dự án luật được cho ý kiến có Luật về PPP, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 14 đối với ông Hồ Văn Năm thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai.