10:42 20/02/2008

Trung Quốc cải cách ngân hàng chính sách

N.Hạnh

Trung Quốc vừa thông qua kế hoạch chuyển ngân hàng chính sách CBD thành ngân hàng cho vay thương mại

Theo Xinhua ngày 19/2, Quốc vụ viện Trung Quốc vừa thông qua kế hoạch cải cách Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB), chuyển ngân hàng chính sách này thành ngân hàng cho vay thương mại.

CDB sẽ tái cơ cấu, điều chỉnh khung quản lý và niêm yết trên thị trường chứng khoán vào thời điểm thích hợp; thành lập một công ty chứng khoán trong vòng 6 tháng sau khi kế hoạch thương mại hoá được ấn định.

CDB sẽ mở rộng hoạt động ngân hàng bán buôn và đầu tư vào thị trường, ngoài việc tiếp tục hỗ trợ các ngành chủ chốt và các dự án được ưu tiên.

Hiện CDB có 32 chi nhánh và 4 văn phòng đại diện trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Các hoạt động kinh doanh chính của CDB là tài trợ cho các dự án hạ tầng cơ sở, các ngành công nghiệp cơ bản, các ngành trụ cột cũng như các dự án ưu tiên hàng đầu của nhà nước.