20:04 28/10/2018

Trung Quốc công bố loạt biện pháp hỗ trợ thị trường chứng khoán

Thanh Phong

Sự điều chỉnh của thị trường chứng khoán Trung Quốc đang tạo ra những cơ hội tốt cho sự phát triển lành mạnh lâu dài, theo Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vừa có bài trả lời phỏng vấn các cơ quan truyền thông Trung Quốc về các vấn đề nóng liên quan đến kinh tế tài chính trong đó nhấn mạnh đến những biến động của thị trường chứng khoán Trung Quốc thời gian gần đây và các biện pháp ổn định thị trường này.

Nhìn nhận về những biến động lớn của thị trường chứng khoán Trung Quốc trong thời gian gần đây, ông Lưu Hạc cho rằng: Thị trường chứng khoán Trung Quốc gần đây xuất hiện những biến động và suy giảm rõ rệt, do rất nhiều nhân tố gây nên. Đầu tiên là nhân tố bên ngoài. Sau khi ngân hàng trung ương của nhiều nước phát triển tăng lãi suất, thị trường chứng khoán toàn cầu đều bắt đầu biến động, có hiện tượng suy giảm, thị trường chứng khoán Mỹ cũng có những điều chỉnh đáng kể. Hiện tại quá trình này vẫn đang tiếp tục.

''Xung đột thương mại Trung - Mỹ cũng gây ảnh hưởng đến thị trường nhưng theo tôi ảnh hưởng tâm lý lớn hơn ảnh hưởng thực tế, hiện tại Trung Quốc và Mỹ vẫn đang có những tiếp xúc về thương mại'', ông Lưu Hạc nhận xét.

Bên cạnh đó, kết cấu kinh tế Trung Quốc đang trong quá trình ''phá cũ xây mới'', tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Mặt khác, sự kỳ vọng thị trường thay đổi, sự không chắc chắn về môi trường kinh tế trong tương lai ảnh hưởng đến hành vi của các nhà đầu tư.

Các nhà đầu tư rất quan tâm đến sự phát triển của kinh tế tư nhân và các vấn đề về bảo hộ quyền sản xuất. Ngoài ra, gần đây cũng tồn tại một số nhân tố mang tính kĩ thuật trên thị trường, ví dụ như trong quá trình thị trường chứng khoán sụt giảm đã xuất hiện hiện tượng bán cổ phiếu bị động (bán giải chấp - pv).

Những nhân tố này gộp lại làm thị trường chứng khoán biến động.

''Gần đây tôi đặc biệt chú ý đến đánh giá của các tổ chức đầu tư quốc tế đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc và những phân tích thị trường của các tổ chức chuyên nghiệp trong nước.

Cách nhìn tương đối thống nhất của mọi người là, từ quan điểm phân bổ tài sản đầu tư toàn cầu, Trung Quốc đang trở thành thị trường có giá trị đầu tư tốt nhất, bong bóng đã thu nhỏ rất nhiều, chất lượng các công ty niêm yết đang cải thiện, định giá ở mức thấp trong lịch sử, vì vậy nhiều tổ chức đã đề xuất chú ý cao đến thị trường chứng khoán Trung Quốc và tin rằng thị trường chứng khoán Trung Quốc đã có giá trị đầu tư cao.

Đối với những đánh giá này, tôi tin rằng các nhà đầu tư sẽ đưa ra những phán đoán lý tính. Có thể nói, sự điều chỉnh và cân bằng của thị trường chứng khoán đang tạo ra những cơ hội tốt cho sự phát triển lành mạnh lâu dài của thị trường chứng khoán'', ông Lưu Hạc nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi về những biện pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán Trung Quốc, ông Lưu Hạc cho biết: Chính phủ Trung Quốc đặc biệt coi trọng sự phát triển ổn định lành mạnh của thị trường chứng khoán. Đặc trưng tâm lý của thị trường chứng khoán hiện nay là có kỳ vọng mạnh mẽ đối với chính sách cải cách và đổi mới chế độ, có một hiệu ứng phản hồi tích cực mạnh mẽ giữa biểu hiện của thị trường và kỳ vọng này.

Vì vậy, thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh nhất định phải đưa ra được biện pháp cải cách mới. Gần đây, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, Hội giám sát Ngân hàng và Bảo hiểm Trung Quốc, Hội giám sát Chứng khoán và các ban ngành liên quan đều đang nghiên cứu đưa ra biện pháp cải cách mới, đã có một số sắp xếp chế độ và công cụ chính sách mới.

Cũng theo Phó thủ tướng Trung Quốc, sáng 19/10/2018, một số chính sách đã lần lượt được Chính phủ Trung Quốc công bố, trước hết là ổn định thị trường, cho phép công ty con quản lý tài sản ngân hàng được đầu tư vào thị trường vốn, yêu cầu các tổ chức tài chính làm tốt công tác quản lý rủi ro lĩnh vực đầu tư tài chính, cam kết quyền mua cổ phiếu một cách khoa học và hợp lý, khuyến khích quỹ do chính phủ địa phương quản lý, quỹ cổ phần tư nhân để giúp các công ty có tiềm năng phát triển.

Hai là về cải cách chế độ cơ bản của thị trường, xây dựng "Biện pháp quản lý nghiệp vụ về quản lý tài sản tư nhân các tổ chức kinh doanh kỳ hạn chứng khoán", hoàn thiện chế độ mua lại cổ phần công ty niêm yết, tăng cường cải cách theo định hướng thị trường của các thương vụ mua bán và sáp nhập, thúc đẩy cải cách chế độ thị trường OTC (over the counter) mới, tăng cường hỗ trợ cho việc niêm yết các công ty đổi mới công nghệ.

Ba là khuyến khích nguồn vốn dài hạn trên thị trường, tăng tính tài chính và tính chiến lược của các quỹ bảo hiểm đầu tư vào các công ty niêm yết chất lượng cao, tăng cường sức mạnh của các nhà đầu tư tổ chức, củng cố quỹ đầu tư dài hạn trên thị trường.

Bốn là thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước và phát triển doanh nghiệp tư nhân, đẩy nhanh đưa ra các biện pháp mới, bao gồm thúc đẩy cải cách các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cải cách quyền sở hữu hỗn hợp trên thị trường vốn, ủng hộ các doanh nghiệp tư nhân đầu ngành thực hiện mua bán sát nhập, đưa ra kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân huy động vốn bằng trái phiếu và huy động vốn bằng cổ phiếu.

Năm là mở rộng mở cửa, tiếp tục mở rộng toàn diện, đẩy nhanh mở cửa các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.