08:43 31/07/2007

Trung Quốc ra qui định mới về an toàn thực phẩm

N.Hạnh

Thủ tướng Trung Quốc vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa

Các cơ quan giám sát hàng hóa Trung Quốc phải thiết lập hệ thống theo dõi các sản phẩm và nhà sản xuất và thường xuyên thông tin cho giới truyền thông.
Các cơ quan giám sát hàng hóa Trung Quốc phải thiết lập hệ thống theo dõi các sản phẩm và nhà sản xuất và thường xuyên thông tin cho giới truyền thông.
Theo Xinhua, Thủ tướng Trung Quốc vừa công bố một loạt biện pháp nhằm tăng cường an toàn thực phẩm và nâng cao chất lượng các sản phẩm hàng hóa của Trung Quốc.

Theo đó các cơ quan kiểm tra, kiểm dịch, giám sát hàng hóa phải thiết lập hệ thống theo dõi các sản phẩm và nhà sản xuất tốt, không tốt và thường xuyên thông tin cho giới truyền thông.

Các nhà xuất khẩu cung cấp các chứng nhận chất lượng giả hoặc trốn tránh kiểm tra, kiểm dịch sẽ bị phạt gấp ba lần giá trị của số hàng hóa; chính quyền địa phương từ cấp huyện trở lên là những người chịu trách nhiệm chính về việc giám sát chất lượng thực phẩm.

Qui định mới cũng siết chặt hơn việc nhập khẩu hàng hóa, trong đó sẽ đưa vào danh sách đen các nhà cung cấp hàng chất lượng không tốt và lưu giữ thông tin về các nhà cung cấp hàng trong ít nhất hai năm.

Thủ tướng Trung Quốc cũng nhấn mạnh: “An toàn thực phẩm và chất lượng hàng hóa liên quan tới sức khỏe người tiêu dùng, uy tín người sản xuất và hình ảnh của một quốc gia nên cần có sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề này.”