08:57 25/09/2007

Trung Quốc sẽ có hệ thống dự trữ khí đốt thiên nhiên

Thu Trà

Các chuyên gia dầu khí của Trung Quốc đang nghiên cứu xây dựng “Hệ thống dự trữ khí đốt thiên nhiên chiến lược”

Một mỏ dầu ở Tân Cương, Trung Quốc.
Một mỏ dầu ở Tân Cương, Trung Quốc.
Theo Xinhua, Viện Quy hoạch tổng thể dầu khí Trung Quốc cho biết, các chuyên gia trong lĩnh vực dầu khí của nước này đang nghiên cứu xây dựng “Hệ thống dự trữ khí đốt thiên nhiên chiến lược”.

Hệ thống này sẽ gồm 14 quần thể với 28 kho dự trữ, hình thành quy mô điều động khẩn cấp từ 16 - 18 tỷ m3 khí thiên nhiên, chiếm 6% tổng lượng tiêu thụ khí thiên nhiên của Trung Quốc hiện nay.

Để đảm bảo sự ổn định nguồn cung cấp trên thị trường khí đốt thiên nhiên hiện nay, Trung Quốc cần phải dự trữ từ 33 tỷ - 45,5 tỷ m3 khí.

Hiện nay lượng tiêu thụ khí đốt của Trung Quốc đang tăng mạnh, dự kiến đến năm 2010 nước này sẽ thiếu khoảng 52 - 62 tỷ m3 và đến năm 2015 sẽ thiếu từ 70 - 80 tỷ m3.