08:52 31/08/2007

Trung Quốc sẽ phát hành 80 tỷ USD trái phiếu chính phủ

Hoài Hương

Theo Xinhua ngày 30/8, Chính phủ Trung Quốc dự định bán gần 80 tỷ USD trị giá trái phiếu chính phủ

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, hiện lớn nhất thế giới, vượt quá con số 1.330 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.
Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, hiện lớn nhất thế giới, vượt quá con số 1.330 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.
Theo Xinhua ngày 30/8, Chính phủ Trung Quốc dự định bán gần 80 tỷ USD trị giá trái phiếu chính phủ.

Đây là đợt phát hành trái phiếu chính phủ đặc biệt để tài trợ cho cơ quan đầu tư trao đổi ngoại hối mới. Bộ Tài chính dự định phát hành 600 tỷ Nhân dân tệ (79,4 tỷ USD), một phần trong kế hoạch bán trái phiếu kho bạc đặc biệt tổng cộng 1.500 tỷ Nhân dân tệ.

Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc sẽ hành động với tư cách môi giới trong việc chuyển đợt trái phiếu kho bạc đầu tiên từ Bộ Tài chính sang Ngân hàng Trung ương.

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc, hiện lớn nhất thế giới, vượt quá con số 1.330 tỷ USD tính đến cuối tháng 6 với khoảng 70% được đầu tư vào các tài sản mệnh giá đồng USD, đặc biệt là trái phiếu chính phủ Mỹ.