03:05 20/05/2007

Trung Quốc sẽ thiếu lao động vào năm 2010?

Quỳnh Trang

Lực lượng lao động dồi dào giá rẻ ở vùng nông thôn Trung Quốc có thể sẽ giảm đáng kể trước năm 2010

Số người dưới 40 tuổi chưa có việc làm ở vùng nông thôn Trung Quốc chỉ vào khoảng 52 triệu người.
Số người dưới 40 tuổi chưa có việc làm ở vùng nông thôn Trung Quốc chỉ vào khoảng 52 triệu người.
Tờ báo China Daily số ra mới đây cho biết, lực lượng lao động dồi dào giá rẻ ở vùng nông thôn Trung Quốc - một trong những nhân tố giúp quốc gia đông dân nhất hành tinh phát triển nhanh chóng trong những năm vừa qua - có thể sẽ giảm đáng kể trước năm 2010.

Theo những số liệu điều tra mới nhất do Viện Khoa học xã hội Trung Quốc công bố, số người dưới 40 tuổi chưa có việc làm ở vùng nông thôn chỉ khoảng 52 triệu người, dưới mức ước tính ban đầu là 100 đến 150 triệu người.

Tình trạng thiếu lao động sẽ dẫn đến nhu cầu tăng lương của người lao động trong vòng 3 năm tới. Việc tăng chi phí lao động sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế trong nước bởi các nhà đầu tư nước ngoài có thể rời các nhà máy của mình để tìm đến những nơi có nguồn nhân công rẻ hơn.

Tờ báo cho rằng trước khi xem xét đến tính cạnh tranh của lực lượng lao động ngày càng đắt đỏ, Chính phủ Trung Quốc cần có những biện pháp kịp thời để điểu chỉnh tình trạng này.