10:34 14/07/2007

Trung tâm Lưu ký có trang web mới

H.Xuân

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa khai trương trang tin điện tử tại địa chỉ www.vsd.vn

Giao diện trang web của VSD.
Giao diện trang web của VSD.
Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) vừa khai trương trang tin điện tử tại địa chỉ www.vsd.vn.

Ra mắt nhân dịp VSD kỷ niệm 1 năm thành lập và đi vào hoạt động (12/7/2007), tang web này nhằm cung cấp những thông tin về hoạt động nghiệp vụ của trung tâm, các thông tin về thành viên, tổ chức đăng ký, lịch thực hiện quyền của các loại chứng khoán gồm: cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu chưa niêm yết và trái phiếu, tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài.

Sau hơn 1 năm hoạt động, VSD đã thực hiện đăng ký cho 154 loại cổ phiếu và trên 500 loại trái phiếu Chính phủ, thay mặt cho các tổ chức phát hành tiến hành trên 1.300 đợt thực hiện quyền. Tính đến 30/6/2007, tổng số cổ phiếu lưu ký tại VSD đạt khoảng 1.890 triệu cổ phiếu, với giá trị trên 18.900 tỷ đồng.

Riêng số lượng trái phiếu đang thực hiện lưu ký tại VSD (bao gồm cả trái phiếu Chính phủ và trái phiếu công ty) đạt trên 1.120 triệu trái phiếu với giá trị trên 112.000 tỷ đồng, số lượng chứng chỉ quỹ lưu ký là trên 94 triệu đơn vị quỹ.

Đồng thời, quy trình lưu ký ghi sổ đã được cải tiến nhằm giảm thiểu tối đa thời gian thực hiện lưu ký của người đầu tư. Tổng giá trị thanh toán giao dịch chứng khoán cho toàn thị trường đạt khoảng 200.000 tỷ đồng. Trung tâm Lưu ký đã thực hiện cấp mã số giao dịch cho trên 4.000 cá nhân đầu tư nước ngoài và 270 nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Trong thời gian tới, Trung tâm Lưu ký sẽ phải tập trung hoàn thành đề án và các công việc chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang hình thức doanh nghiệp theo tinh thần của Luật Chứng khoán bao gồm nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thiện và ban hành các quy chế hoạt động nghiệp vụ...

Đồng thời, trong năm 2007, Trung tâm Lưu ký sẽ triển khai hoạt động thực hiện hoạt động đăng ký và lưu ký chứng khoán tập trung cho cổ phiếu của các công ty đại chúng chưa niêm yết.