08:51 19/06/2007

Trung tâm Lưu ký không có nghĩa vụ công bố thông tin

L.Hương

Đó là khẳng định của Ủy ban Chứng khoán trong công văn phản hồi kiến nghị của VAFI

Theo qui định hiện nay, nhà đầu tư có thể mang sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán đến thành viên lưu ký để thực hiện lưu ký - Ảnh: VT.
Theo qui định hiện nay, nhà đầu tư có thể mang sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán đến thành viên lưu ký để thực hiện lưu ký - Ảnh: VT.
Theo qui định tại Thông tư về công bố thông tin hướng dẫn Luật Chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán không phải là đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin.

Đó là khẳng định của Ủy ban Chứng khoán, trong công văn phản hồi về những vấn đề về tăng cường công khai thông tin hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán mà Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) đã gửi đi vào đầu tháng 6 này.

Ngoài ra, cũng theo Ủy ban, các thông tin được đề cập tại công văn của VAFI liên quan đến danh sách tổ chức nước ngoài hiện diện tại Việt Nam và các tổ chức nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam, tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức) đã thực hiện giao dịch đầu tư trên tổng số nhà đầu tư tổ chức đã có mã số giao dịch và thông tin về phân định luồng vốn đầu tư vào trái phiếu và cổ phiếu, là các nội dung không thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Về qui trình lưu ký chứng khoán, Ủy ban cho rằng nội dung kiến nghị của VAFI liên quan đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán làm thủ tục lưu ký chứng khoán chậm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư tính đến thời điểm này là chưa chuẩn xác, vì sự chậm trễ trong quá trình lưu ký có thể còn do thành viên lưu ký không chuyển chứng từ kịp thời lên Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Theo qui định hiện nay, nhà đầu tư có thể mang sổ chứng nhận sở hữu chứng khoán đến thành viên lưu ký để thực hiện lưu ký. Thành viên lưu ký chứng khoán có nghĩa vụ lập danh sách người sở hữu chứng khoán để gửi Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Quy trình như hiện nay đã rút ngắn thời gian làm thủ tục lưu ký do đã bỏ qua khâu xác nhận của tổ chức phát hành.