23:24 16/08/2009

Trúng thưởng trên 10 triệu đồng phải chịu thuế 10%

Đ. Thọ

Từ 27/9, người trúng thưởng với số tiền trên 10 triệu đồng sẽ phải chịu mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân 10%

Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân 10% đối với các khoản thu nhập trên 10 triệu đồng từ trúng thưởng của người trúng thưởng tại các điểm vui chơi giải trí có thưởng sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 27/9/2009 - Ảnh minh họa.
Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân 10% đối với các khoản thu nhập trên 10 triệu đồng từ trúng thưởng của người trúng thưởng tại các điểm vui chơi giải trí có thưởng sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 27/9/2009 - Ảnh minh họa.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 164/2009/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân đối với người trúng thưởng trong các trò chơi tại điểm vui chơi giải trí có thưởng.

Theo đó, người trúng thưởng với số tiền trên 10 triệu đồng sẽ phải chịu mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân 10%.

Số tiền trúng thưởng chịu thuế của người trúng thưởng được quy định là số tiền thu về từ cuộc chơi sau khi đã trừ đi số tiền mặt người chơi đã chi ra trong một cuộc chơi. Số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đã chi ra trong một cuộc chơi được xác định căn cứ vào hoá đơn đổi tiền cho khách và các hoá đơn, chứng từ theo quy định của Pháp luật kế toán hiện hành.

Nếu thu nhập từ trúng thưởng là ngoại tệ thì phải thực hiện quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm phát sinh thu nhập.

“Cuộc chơi” được quy định tại thông tư là tính từ khi người chơi vào điểm vui chơi có thưởng và kết thúc khi người chơi ra về. Đây là điểm được quy định chi tiết hơn so với quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, khái niệm “lần chơi” được đưa ra sẽ đưa đến hai cách hiểu khác nhau. Một là từng lượt chơi khác nhau trong một cuộc chơi và hai là cả một cuộc chơi.

Cũng theo nội dung thông tư, người trúng thưởng từ các điểm vui chơi có thưởng không phải thực hiện đăng ký thuế. Việc khấu trừ thuế sẽ do đơn vị chi trả thực hiện đồng thời với việc chi trả thu nhập cho người trúng thưởng. Số thuế khấu trừ được xác định theo công thức: Số thuế thu nhập cá nhân khấu trừ = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu thì đơn vị chi trả cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người nộp thuế theo quy định.

Mức thuế suất thuế thu nhập cá nhân 10% đối với các khoản thu nhập trên 10 triệu đồng từ trúng thưởng của người trúng thưởng tại các điểm vui chơi giải trí có thưởng sẽ chính thức được áp dụng kể từ ngày 27/9/2009.