06:00 14/05/2021

Trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và tư thục được áp dụng hai phương án tuyển sinh

Anh Khoa -

Đây là công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường tư thục có thể áp dụng đồng thời cả hai phương án để tuyển sinh.

Théo đó, Hội đồng tuyển sinh nhà trường xây dựng phương án tuyển sinh căn cứ theo hai yếu tố: điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2021-2022 và kết quả học tập, rèn luyện của học sinh ở cấp trung học cơ sở.

Toàn thành phố hiện có 111 trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường tư thục được phép tổ chức tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022. Trong đó, 36 trường áp dụng đồng thời cả hai phương thức là sử dụng điểm xét tuyển của học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trường công lập và xét học bạ; 105 trường áp dụng phương thức xét học bạ.

Điểm khác biệt cơ bản là các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường tư thục được phép tuyển sinh toàn thành phố, không phân biệt khu vực tuyển sinh.

Đối với 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đều áp dụng phương thức tuyển sinh vào lớp 10 bằng xét học bạ ở cấp trung học cơ sở.