11:59 08/01/2017

Truy thu thuế đất tiền tỷ với hàng loạt chủ đầu tư khu công nghiệp

Bạch Dương

Hầu hết doanh nghiệp bị truy thu do những sai sót trong quá trình điều chỉnh đơn giá thuê đất giai đoạn 2006-2008

Hàng loạt doanh nghiệp bị truy thu với mức hàng tỷ đồng.
Hàng loạt doanh nghiệp bị truy thu với mức hàng tỷ đồng.
Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kết luận sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ về đề nghị truy thu tiền thuế đất đối với một loại doanh nghiệp là chủ đầu tư của các khu công nghiệp do những sai sót trong quá trình điều chỉnh đơn giá thuê đất giai đoạn 2006-2008.

Theo Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Sông Mây là chủ đầu tư khu công nghiệp Sông Mây được cho thuê đất trước ngày 1/1/2006. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ phải thực hiện truy thu 6,1 tỷ đồng tiền thuê đất cho giai đoạn từ 2006-2008 do chưa điều chỉnh đơn giá thuê đất.

Năm 2009, Thủ tướng đã ra quyết định điều chỉnh thuế, đơn giá thuê đất đối với các nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp ở tỉnh Đồng Nai. Theo đó, đối với một số trường hợp được điều chỉnh đơn giá thuê đất theo nguyên tắc tăng không quá 15% so với đơn giá của lần công bố trước đó. Số tiền truy thu trên được tính trên diện tích là 2,5 triệu m2.

Với Công ty Cổ phần Long Đức, chủ đầu tư khu công nghiệp Long Đức cũng bị truy thu gần 22,8 tỷ đồng do đinh sai đơn giá đền bù đất công là 11. 745 đồng/m2 thay vì 20.000 đồng/m2.

Thanh tra Chính phủ cho biết, UBND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã thiếu kiểm tra, đôn đốc Long Đức nộp tiền đền bù đất công vào ngân sách nhà nước, số tiền bồi thường đất công chậm nộp bao gồm cả lãi đã lên tới gần 25,7 tỷ đồng. Tổng số tiền truy thu của Long Đức lên tới 48,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên về trường hợp truy thu thuế của Long Đức, Bộ Tài chính cho rằng việc truy thu tiền bồi thường đất công thực hiện theo chính sách, pháp luật tại thời điểm có quyết định thu hồi đất. Pháp luật về quản lý thuế, ngân sách, đất đai trước ngày 1/7/2004 không có quy định về thu tiền chậm nộp đối với trường hợp chậm nộp. Do đó, Bộ Tài chính cho biết, việc tính mức đền bù đất công theo mức lãi suất ngân hàng là chưa phù hợp.

Một công ty khác là IDCO, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Trạch I được cho thuê đất trước 1/1/2006. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến truy thu 872 triệu đồng do điều chỉnh đơn giá không đúng quy định và truy thu trên 4,1 tỷ đồng tiền thuế đất cho giai đoạn từ 2006-2008.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị - Công nghiệp số 2 là chủ đầu tư khu công nghiệp Nhơn Trạch II cũng bị truy thu 8,4 tỷ đồng  tiền thuê đất trong giai đoạn trên.

Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa là chủ đầu tư của khu công nghiệp Tam Phước bị truy thu 740,8 triệu đồng do không điều chỉnh đơn giá thuê đất cho giai đoạn từ năm 2006-2008.

Liên quan đến quyết định truy thu khấu trừ tiền đền bù với diện tích đất công cộng (đường nội bộ, công viên, trường học), Thanh tra Chính phủ cho biết, Công ty Đinh Thuận là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đinh Thuận và Công ty Licogi 16, trong quá trình thực hiện dự án được nhà nước giao đất, trong đó phần đất để xây dựng đường giao thông và các công trình công cộng nắm trong dự án dân cư thì không được khấu trừ. Do đó cơ quan này quyết định truy thu Đinh Thuận 7,1 tỷ đồng và Licogi 16 là 2,75 tỷ đồng.

Ngoài ra, dự án Khu dân cư Đinh Thuận do Công ty Đinh Thuận làm chủ đầu tư. Hội đồng bồi thường chưa tính tiền đền bù đất công đối với diện tích 22.921 m2. Số tiền đền bù đất công tính thiếu, phải truy thu về cho ngân sách là hơn 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Địa ốc Thảo Điền là chủ đầu tư của khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú cũng bị truy thu 1,8 tỷ đồng do định giá sai đơn giá thuê đất là 500 đồng/m2 thay vì áp dụng đơn giá 1.050 đồng/m2.