00:48 01/06/2011

TVSI mở dịch vụ ứng tiền tự động

M.Đức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo bắt đầu cung cấp dịch vụ ứng tiền tự động cho nhà đầu tư

Nhà đầu tư sẽ không phải chịu khoản phí nào nếu chưa sử dụng khoản tiền bán này trong thời gian T+3.
Nhà đầu tư sẽ không phải chịu khoản phí nào nếu chưa sử dụng khoản tiền bán này trong thời gian T+3.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) thông báo bắt đầu cung cấp dịch vụ ứng tiền tự động cho nhà đầu tư, ngay sau khi lệnh bán được khớp.

Hiện tại, nhà đầu tư vẫn gặp trở ngại kỳ thanh toán T+3 sau khi giao dịch. Nhưng với dịch vụ trên, nhà đầu tư mở tài khoản tại TVSI đã có thể sử dụng tiền ngay lập tức thông qua dịch vụ “Ứng tiền tự động”.

Đây là một phần trong sản phẩm “Trực tuyến trọn gói” của TVSI, gồm mở tài khoản, nộp tiền, ứng tiền, chuyển tiền và giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, ngay trong phiên giao dịch, khi lệnh bán của nhà đầu tư được khớp, tiền bán chứng khoán sẽ tự động chuyển về tài khoản để nhà đầu tư mua chứng khoán khác hoặc sử dụng cho mục đích cá nhân mà không cần phải làm thêm một thủ tục nào khác.

Nhà đầu tư sẽ không phải chịu khoản phí nào nếu chưa sử dụng khoản tiền bán này trong thời gian T+3.

Đây là dịch vụ tương tự dịch vụ “Ứng tiền” được tích hợp trên iTrade Home của TVSI; tuy nhiên, mọi thao tác sẽ được tự động hoàn toàn, qua đó giúp nhà đầu tư có thêm chủ động trong quyết định cho các lệnh mua mới.