18:07 19/09/2019

Tỷ giá tính chéo VND với một số ngoại tệ từ 19-25/9

Vũ Phong

Tỷ giá tính chéo của VND với một số ngoại tệ để xác định trị giá tính thuế

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngân hàng Nhà nước thông báo tỷ giá tính chéo của Đồng Việt Nam (VND) so với một số ngoại tệ áp dụng tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày 19-25/9/2019. Cụ thể:

tỷ giá chéo từ 19 đến 25 tháng 9 năm 2019