14:41 11/08/2021

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD

Bình Minh -

Theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index, cả 10 người giàu nhất hành tinh hiện nay đều đang sở hữu khối tài sản ròng cá nhân trên 100 tỷ USD...

10. Steve Ballmer

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 1

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 103 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +22,2 tỷ USD (+27,7%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong hãng phần mềm Microsoft
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 65
Lĩnh vực: Công nghệ

9. Larry Ellison

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 2

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 103 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +23,3 tỷ USD (+29,2%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong hãng phần mềm Oracle
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 76
Lĩnh vực: Công nghệ

8. Warren Buffett

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 3

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 104 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +17,4 tỷ USD (+19,9%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong tập đoàn đa lĩnh vực Berkshire Hathaway
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 90
Lĩnh vực: Đa lĩnh vực

7. Sergey Brin

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 4

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 118 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +38,6 tỷ USD (+48,8%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong hãng công nghệ Alphabet (công ty mẹ của Google)
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 47
Lĩnh vực: Công nghệ

6. Larry Page

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 5

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 123 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +40,2 tỷ USD (+48,7%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong hãng công nghệ Alphabet (công ty mẹ của Google)
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 48
Lĩnh vực: Công nghệ

5. Mark Zuckerberg

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 6

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 134 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +30,8 tỷ USD (+29,7%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong công ty mạng xã hội Facebook
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 37
Lĩnh vực: Công nghệ

4. Bill Gates

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 7

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 148 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +16,5 tỷ USD (+12,5%)
Nguồn tài sản chính: Tiền mặt
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 65
Lĩnh vực: Công nghệ

3. Bernard Arnault

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 8

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 175 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +60,2 tỷ USD (+52,6%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong hãng đồ hiệu Christian Dior
Quốc tịch: Pháp
Tuổi: 72
Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng

2. Jeff Bezos

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 9

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 193 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +2,45 tỷ USD (+1,3%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong tập đoàn bán lẻ trực tuyến Amazon.com
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 57
Lĩnh vực: Công nghệ

1. Elon Musk

Tỷ phú thuộc top 10 giàu nhất thế giới đều đang sở hữu tài sản trên 100 tỷ USD - Ảnh 10

Tài sản (ở thời điểm ngày 10/8/2021): 193 tỷ USD
Tăng/giảm tài sản từ đầu năm: +23,4 tỷ USD (+13,8%)
Nguồn tài sản chính: Cổ phần trong hãng xe điện Tesla
Quốc tịch: Mỹ
Tuổi: 50
Lĩnh vực: Công nghệ