16:13 06/07/2018

Úc siết chặt kiểm tra đối với mặt hàng tôm nấu chín

Duyên Duyên

Việc kiểm tra nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các điều kiện nhập khẩu hiện tại đối với mặt hàng tôm nấu chín được đáp ứng tại thị trường Úc

Bộ Nông nghiệp Úc cũng lưu ý các nhà nhập khẩu, các lô hàng tôm nấu chín vẫn phải tuân thủ chương trình kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu.
Bộ Nông nghiệp Úc cũng lưu ý các nhà nhập khẩu, các lô hàng tôm nấu chín vẫn phải tuân thủ chương trình kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu.

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 6/7/2018, Bộ Nông nghiệp Úc đã ra thông báo cập nhật việc kiểm tra đối với mặt hàng tôm nấu chín.

Theo đó, điều kiện nhập khẩu các sản phẩm tôm nấu chín của Úc nêu rõ, do quá trình nấu nên tất cả protein trong thịt tôm bị đông lại và không còn là thịt sống cho nên tất cả các lô hàng phải có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Những đối tượng liên quan đến an toàn sinh học chỉ được nhận lô hàng tôm nấu chín khi đáp ứng được điều kiện về kiểm tra niêm phong (Class 2.5) tại các cơ sở được phê duyệt đối với tôm và các sản phẩm từ tôm.

Việc kiểm tra giám sát dấu niêm phong sẽ áp dụng đối với các thùng chứa hàng tôm nấu chín, bao gồm cả các thùng chứa hàng hỗn hợp. Khi kiểm tra, các doanh nghiệp phải điền thông tin đầy đủ vào mẫu yêu cầu kiểm tra và gửi đến cơ quan có thẩm quyền tại nơi hàng hóa được giữ.

Những đối tượng liên quan đến an toàn sinh học và các nhà nhập khẩu phải đảm bảo rằng tất cả các lô hàng tôm nấu chín được yêu cầu kiểm tra vẫn phải còn nguyên dấu niêm phong cho đến khi nhân viên phụ trách về kiểm tra an toàn sinh học đồng ý tháo niêm phong và mở lô hàng.

Sẽ có hai nhân viên phụ trách về an toàn sinh học tham gia vào mỗi buổi kiểm tra dấu niêm phong. Thời gian kiểm tra tối thiểu là 4 tiếng, hoặc có thể lâu hơn phụ thuộc vào số lượng hàng hóa bị kiểm tra và số lô được lấy mẫu.

Các mẫu sản phẩm sẽ được thực hiện kiểm tra và đưa ra kết quả trong vòng 5 ngày làm việc. Đối với các sản phẩm được nhập khẩu và được cho là không tuân thủ các điều kiện sẽ bị tái xuất, tiêu hủy hoặc nấu chín tại các cơ sở được phê duyệt.

Bộ Nông nghiệp Úc cũng lưu ý các nhà nhập khẩu, các lô hàng tôm nấu chín vẫn phải tuân thủ chương trình kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Úc sẽ thực hiện kiểm tra an toàn sinh học và kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu cùng lúc nếu đủ điền kiện.

Nếu hai việc kiểm tra này không thể thực hiện cùng lúc, các nhà nhập khẩu có thể phải thực hiện từng cuộc riêng. Điều này được cho là có thể gây ra sự chậm chễ trong việc giải phóng hàng hóa.

Úc cho rằng, việc không tuân thủ các hướng dẫn về an toàn sinh học là vi phạm Đạo luật về an toàn sinh học năm 2015.

Trong một diễn biến khác, Bộ Nông nghiệp Úc cũng vừa đưa ra thông báo kể từ ngày 28/9/2018, các mặt hàng tôm tẩm bột khi nhập khẩu vào Úc sẽ phải trải qua một bước xử lý bằng nhiệt ngắn trong quá trình chế biến để đảm bảo các lớp bột trở thành dạng rắn bám chặt vào tôm trong điều kiện đông lạnh hoặc tan giá.

Nếu cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu không thể chứng minh được mặt hàng tôm tẩm bột đã trải qua bước xử lý nhiệt thì các mặt hàng này sẽ phải chịu sự kiểm tra các điều kiện nhập khẩu như đối với các mặt hàng tôm chưa nấu chín. Đó là sẽ phải yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm trước khi hàng hóa được xuất khẩu và khi hàng hóa nhập cảng vào Úc theo các phương pháp được công nhận bởi Tổ chức thú ý thế giới (OIE).

Các cơ quan có thẩm quyền và các nhà nhập khẩu hiện đang có giấy phép sẽ được Bộ Nông nghiệp Úc liên lạc để thông báo việc thực hiện các điều kiện nhập khẩu mới này, bao gồm cả các thỏa thuận chuyển tiếp đối với các sản phẩm quá cảnh.