08:38 19/08/2022

Ứng dụng công nghệ thu thập thông tin, dự báo thị trường nông sản

Phạm Vinh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 975/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường nông sản”…

Ứng dụng công nghệ thông tin thu thập thông tin, dự báo thị trường nông sản. (Ảnh minh họa).
Ứng dụng công nghệ thông tin thu thập thông tin, dự báo thị trường nông sản. (Ảnh minh họa).

Theo đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thu thập thông tin, phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã; góp phần tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cho nông sản Việt Nam. 

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025 hoàn thành xây dựng trung tâm dữ liệu tập trung của ngành nông nghiệp (data warehouse/kho dữ liệu) chuyên sâu phục vụ phân tích và dự báo tình hình thị trường nông sản; hoàn thành xây dựng công cụ, phần mềm phục vụ thu thập thông tin, phân tích, dự báo tình hình thị trường các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và sản phẩm có tiềm năng phát triển quy mô lớn.

Ngoài ra, hệ thống kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu đa ngành (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương…) để thu thập, cập nhật thông tin, dữ liệu liên quan đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ phân tích, dự báo chuyên sâu, chính xác, kịp thời tình hình thị trường nông sản; xây dựng, vận hành các công cụ tiện ích, phần mềm cài đặt trên nền tảng thiết bị số để thu thập thông tin giá cả nông sản cập nhật hàng ngày trên phạm vi toàn quốc; ứng dụng công nghệ thông minh trong các công đoạn điều tra cơ bản, thu thập số liệu định kỳ của ngành nông nghiệp, thông tin thị trường nước ngoài, cập nhật chính sách thương mại của các nước trên thế giới.

Đặc biệt về phân tích và dự báo tình hình thị trường, xây dựng và tích hợp các tính năng, thuật toán thống kê, các mô hình kinh tế lượng phục vụ tính toán, phân tích và dự báo; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) trong dự báo biến động về cung, cầu, giá cả vật tư, sản phẩm nông nghiệp; ứng dụng công nghệ viễn thám trong dự báo năng suất, sản lượng đối với ngành hàng trồng trọt, lâm nghiệp; Phân loại, cung cấp thông tin phân tích, dự báo phù hợp tới các đối tượng sử dụng, đúng quy định của pháp luật; ứng dụng công nghệ số, đa nền tảng trong cung cấp, truyền tải thông tin, đảm bảo yêu cầu thống nhất, chính xác, kịp thời.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiền Đề án; Xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tập trung, xây dựng hệ thống phần mềm, công cụ phục vụ thu thập thông tin; Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ nghiên cứu kết nối, chia sẻ dữ liệu phân tích, dự báo thị trường nông sản với Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) đảm bảo sử dụng thống nhất, hiệu quả, an toàn thông tin; Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số…

Ngày 11/8 vừa qua, Koina Investment Group (Koina) đã ký biên bản hợp tác với Viện Cây ăn quả miền Nam. Theo đó, Viện Cây ăn quả sẽ xây dựng các quy trình trồng trọt, thu hoạch và công nghệ sau thu hoạch cho các loại nông sản có giá trị bền vững theo đề xuất của Koina. Koina sẽ xây dựng thư viện số nhằm lưu trữ các kiến thức, báo cáo và nghiên cứu được chuyển giao và hỗ trợ người nông dân truy cập vào hệ thống thư viện số để cập nhật thông tin, đào tạo,…