15:31 02/02/2023

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bổ nhiệm ba lãnh đạo cấp vụ

An Nhiên -

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 3 đơn vị là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bổ nhiệm ba lãnh đạo mới sáng 2/2/2023.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bổ nhiệm ba lãnh đạo mới sáng 2/2/2023.

Ngày 2/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo một số đơn vị thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Nhân Nghĩa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố các Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán bổ nhiệm lãnh đạo cấp Vụ cho 3 đơn vị là Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán và Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể: Quyết định số 58/QĐ-UBCK ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Quyết định số 55/QĐ-UBCK ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 01/02/2023.

Quyết định số 60/QĐ-UBCK ngày 30/01/2023 về việc bổ nhiệm ông Vũ Hải Sơn, Thanh tra viên chính, Thanh tra, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra, Uỷ ban Chứng khoán kể từ ngày 01/02/2023.

Các Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Ngay sau đó, Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Vũ Thị Chân Phương đã trao các Quyết định bổ nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo các đơn vị.

Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp Vụ cho một số đơn vị sẽ giúp kiện toàn bộ máy nhân sự của Ủy ban, giúp Ủy ban Chứng khoán hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị mà Bộ Tài chính, Chính phủ giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt cho các đồng chí mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Công Minh - tân Vụ trưởng Vụ Giám sát Thị trường chứng khoán hứa sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện kỹ năng quản lý, bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giao phó.