23:01 26/02/2013

Ủy ban Chứng khoán xử phạt Vegetexco I 50 triệu đồng

Hà Anh

Vegetexco I bị phạt là 50 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán trước và sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu

Ngày 25/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Rau quả I (Vegetexco I).

Theo đó, Tổng cộng Vegetexco I bị phạt là 50 triệu đồng do không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trước và sau khi thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu và thưởng cho cán bộ lãnh đạo.

Ngoài ra, công ty không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khi thực hiện phát hành thêm cổ phần riêng lẻ cho các cổ đông chiến lược.