15:38 29/10/2014

VCBS phát hành thành công 200 tỷ đồng trái phiếu

Hà Anh

Đi kèm với kế hoạch phát hành trái phiếu, VCBS đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ lên 1.500 tỷ trong năm 2015

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng tài sản của VCBS tăng gần 396 tỷ đồng so với hồi đầu năm đạt 2.265 tỷ đồng.
Tính đến hết tháng 9/2014, tổng tài sản của VCBS tăng gần 396 tỷ đồng so với hồi đầu năm đạt 2.265 tỷ đồng.
Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) vừa công bố đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu 200 tỷ đồng. Đợt phát hành lần này của VCBS là dành cho các nhà đầu tư cá nhân, mỗi cá nhân được mua không quá 5 tỷ đồng.

Trái phiếu của VCBS không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo, thời hạn 2 năm. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá là 1 triệu đồng, lãi suất được thanh toán sau mỗi 6 tháng. Lãi suất kỳ đầu tiên là 8,5%/năm, các kỳ tiếp theo bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân trả lãi sau của Vietcombank cộng 2%.

Theo kế hoạch để tạo thêm các nguồn vốn phục vụ tốt cho kế hoạch kinh doanh năm 2015, VCBS sẽ tiếp tục phát hành trái phiếu cho các đợt sau, dự kiến đợt tiếp theo sẽ thực hiện từ tháng 3/2015 khi có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014. Khối lượng dự kiến phát hành tiếp theo khoảng 500 - 600 tỷ đồng.

Đi kèm với kế hoạch phát hành trái phiếu, VCBS đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.500 tỷ (hiện nay là 700 tỷ đồng) trong năm 2015.

Được biết, doanh thu quý 3/2014 đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới cũng đạt gần 27 tỷ đồng, doanh thu đến từ khoản đầu tư, góp vốn đạt 65,77 tỷ đồng. Trong quý 3, lợi nhuận sau thuế của VCBS đạt gần 41 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ (8,38 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng năm 2014, doanh thu đạt 279 tỷ đồng, tăng 2 lần so với cùng kỳ (142 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 94 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ (29 tỷ đồng).

Tính đến hết tháng 9/2014, tổng tài sản của VCBS tăng gần 396 tỷ đồng so với hồi đầu năm đạt 2.265 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn tăng 45% đạt gần 1.900 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 34% và đạt 1.110 tỷ đồng.