18:16 07/01/2016

VCBS thanh toán tiền bán chứng khoán vào 8h sáng ngày T+2

Thu Ngân

VCBS áp dụng hình thức thanh toán tiền bán cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại công ty vào 8h sáng ngày T+2

Nhà đầu tư giao dịch tại VCBS.<br>
Nhà đầu tư giao dịch tại VCBS.<br>
Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Vietcombank (VCBS) vừa có thông báo áp dụng hình thức thanh toán tiền bán đối với các giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ tại VCBS vào 8h sáng ngày T+2 kể từ đầu năm 2016.

Bên cạnh đó, theo VCBS, với hệ thống nền tảng lõi giao dịch được đầu tư nghiên cứu và phát triển đồng bộ, Công ty đã sẵn sàng cung cấp những tính năng giao dịch mới như bán chứng khoán giao dịch chờ về; Thực hiện lệnh mua khi có bảo lãnh của ngân hàng lưu ký và giao dịch vừa mua vừa bán một loại cổ phiếu trong phiên giao dịch liên tục cho các nhà đầu tư theo Thông tư 203 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành quyết định về việc hướng dẫn triển khai rút ngắn thời gian thanh toán T+2.

Theo đó, bắt đầu từ 1/1/2016, thời gian thanh toán giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sẽ được rút ngắn từ ngày làm việc thứ ba sau ngày giao dịch (T+3) xuống ngày làm việc thứ 2 sau ngày giao dịch (T+2).