11:47 10/10/2016

VCBS thông báo triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn

Thùy Linh

Công ty TNHH Chứng khoán Vietcombank (VCBS) triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn trên toàn hệ thống VCBS

Giao dịch tại VCBS.<br>
Giao dịch tại VCBS.<br>
Với mong muốn ngày càng đa dạng hóa các loại hình sản phẩm nhằm phục vụ tốt nhất tới khách hàng, kể từ ngày 17/10/2016, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCBS) triển khai sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn (Margin quick) trên toàn hệ thống VCBS.

Theo đó, đối tượng sử dụng sản phẩm là các khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước của VCBS đã thực hiện ký kết hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ kiêm hợp đồng tín dụng cho các khoản vay trên tài khoản giao dịch ký quỹ.

Về kỳ hạn cho vay, VCBS áp dụng mức tối thiểu là 1 ngày và tối đa là 5 ngày.

Một số đặc điểm của sản phẩm giao dịch ký quỹ ngắn hạn tại VCBS gồm: Danh mục chứng khoán được mở rộng. Miễn lãi trong 3 ngày giao dịch. Quản trị rủi ro danh mục tốt hơn với kỳ hạn giao dịch chỉ trong 5 ngày.

Thời gian chốt các giao dịch về tiền liên quan đến sản phẩm mua ký quỹ trong ngày là 16h00 của ngày làm việc.

* Thông tin chi tiết:


Call Center: 04.3936 6990 máy lẻ 140/143/144
Website: www.vcbs.com.vn