14:36 08/10/2018

VCBS vào top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất

Thanh Thanh

HNX đã công bố thông tin 10 công ty chứng khoán có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất quý 3/2018

Cũng trong quý 3/2018, VCBS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Cũng trong quý 3/2018, VCBS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày 8/10/2018, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố thông tin 10 (Mười) công ty chứng khoán có thị phần Môi giới chứng khoán lớn nhất quý 3/2018.

Theo đó, VCBS tiếp tục là một trong 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu thị trường niêm yết lớn nhất và trái phiếu Chính phủ lớn nhất trên HNX trong quý 3/2018.

Cụ thể, VCBS nắm 3,51% thị phần cổ phiếu niêm yết và trên 10% thị phần trái phiếu Chính phủ.

Cũng trong quý 3/2018, VCBS đã trở thành thành viên giao dịch phái sinh thứ 9 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nhân dịp này, toàn bộ khách hàng mở tài khoản và giao dịch chứng khoán phái sinh trên toàn hệ thống của VCBS sẽ được trải nghiệm công nghệ giao dịch trực tuyến thuận tiện, hệ thống quản trị rủi ro hiện đại và hưởng mức phí giao dịch chỉ 5.000 đồng/hợp đồng tương lai.