10:58 24/11/2019

Vi phạm quy định giao dịch ký quỹ, Chứng khoán Beta bị phạt nặng

Hà Anh

Đây là lần thứ 2, Chứng khoán Beta bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán

Công ty cổ phần chứng khoán Beta (Tp.HCM).
Công ty cổ phần chứng khoán Beta (Tp.HCM).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Beta (Tp.HCM).

Cụ thể: Chứng khoán Beta bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch ký quỹ chứng khoán.

Với lỗi tương tự, vào tháng 12/2018, Chứng khoán Beta cũng bị phạt 125 triệu đồng do tại một số thời điểm, công ty cho một số khách hàng thực hiện giao dịch kỹ quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch kỹ quỹ của khách hàng.

Đồng thời, công ty này còn bị phạt 85 triệu do báo cáo không chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm 31/1/2018, 30/6/2018 và 30/9/2018.

Về kết quả kinh doanh, công ty báo lỗ gần 7 tỷ trong quý 3/2019 – trong khi cũng kỳ cong ty báo lãi gần 9 tỷ đồng. 9 tháng năm 2019, công ty lỗ gần 11,4 tỷ đồng – cùng kỳ lãi hơn 15 tỷ đồng.

Cùng ngày, Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) bị phạt 60 triệu đồng do công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng công bố thông tin không đúng thời hạn về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018.