14:06 03/01/2008

Vi phạm trong giao dịch chứng khoán: “Năm nay sẽ phạt nặng hơn!”

Sau khi phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng đã có cuộc trao đổi với báo chí

"Sang năm 2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết liệt trong xử lý vi phạm, đặc biệt là chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký lên Ủy ban."
"Sang năm 2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết liệt trong xử lý vi phạm, đặc biệt là chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký lên Ủy ban."
Sau khi phiên giao dịch đầu tiên của năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Vũ Bằng đã có cuộc trao đổi với báo chí.

Theo các chuyên gia, năm 2008 sẽ là năm bản lề cho thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu vốn hóa đạt 50% GDP. Ông nhận định gì về mục tiêu này?

Khả năng mức vốn hóa thị trường 50% GDP là có thể đạt được. Năm 2008 sẽ là năm tiếp tục cổ phần hóa và đưa ra thị trường những hàng hóa chất lượng cao, tiềm năng lớn.

Năm 2007, thị trường có sự điều chỉnh đi xuống, đi ngang làm nhà đầu tư chưa vui nhưng quy mô thị trường tăng gấp đôi năm 2006.

Chúng tôi tin những điều chỉnh của thị trường năm qua là cần thiết để thị trường chứng khoán có bước phát triển cao hơn trong năm 2008.

Thị trường điều chỉnh đi xuống, nhà đầu tư ít "mặn mà" hơn với thị trường. Trong năm 2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có giải pháp cụ thể gì nhằm kích cầu?

Năm 2008 sẽ tập trung mở rộng, phát triển các quỹ đầu tư, kể cả quỹ đại chúng và quỹ tư nhân. Hiện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hoàn chỉnh quy chế về công ty đầu tư phát hành riêng lẻ để tạo ra một loại hình đầu tư tổ chức mới, thu hút đầu tư tốt hơn.

Với đầu tư nước ngoài, chúng tôi đã có những bàn thảo kỹ lưỡng về chính sách, hoan nghênh và đánh giá cao luồng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Đặc biệt các chuyến đi thăm nước ngoài gần đây của lãnh đạo Đảng, Chính phủ đều mở rộng uy tín, hình ảnh của Việt Nam giúp thu hút tốt hơn nguồn vốn đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng sẽ có giải pháp cần thiết về các chính sách đầu tư, tài chính, thuế... để kích cầu.

Năm 2007 là năm bùng phát các hành vi vi phạm trong hoạt động chứng khoán. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ làm gì để hạn chế điều này?

Sang năm 2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ quyết liệt trong xử lý vi phạm, đặc biệt là chào bán chứng khoán ra công chúng mà không đăng ký lên Ủy ban. Năm 2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ xử phạt ở mức cảnh cáo, thì trong năm 2008 sẽ cương quyết phạt nặng hơn.

Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã trực tiếp làm việc với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Thống đốc cũng chấp thuận, tách xử phạt chứng khoán ra khỏi các hình thức xử phạt của ngân hàng để có thể rộng đường xử phạt các đơn vị này nếu chào bán không có đăng ký, không có bản cáo bạch để bảo vệ nhà đầu tư và sự lành mạnh của thị trường trong năm 2008.