08:43 28/04/2022

Vì sao bầu Hiển xin từ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc hàng loạt doanh nghiệp?

Kiều Linh -

Ông Đỗ Quang Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH...

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4 của Công ty chứng khoán SHS.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4 của Công ty chứng khoán SHS.

Phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 27/4 của Công ty chứng khoán SHS, ông Đỗ Quang Hiển cho biết, sau khi được bầu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB), ông Đỗ Quang Hiển đã có đơn xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như SHS, T&T Group, BSH để đảm bảo quy định tại điều 34 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Theo quy định của luật này, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Đại hội sau đó đã tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027. 5 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm: ông Đỗ Quang Vinh; ông Vũ Đức Tiến; ông Lê Đăng Khoa; bà Nguyễn Diệu Trinh; ông Lưu Danh Đức.

Sau Đại hội, HĐQT sẽ họp bầu Chủ tịch HĐQT, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và sẽ công bố thông tin theo quy định.

Tại Đại hội, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã thông qua kế hoạch năm 2022 với tổng doanh thu 3.428,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 2.025,6 tỷ đồng, tăng lần lượt 18,2% và 15,6% so với mức thực hiện rất cao của năm 2021.

Kế hoạch này được xây dựng dựa trên cơ sở đánh giá thị trường chứng khoán năm 2022 với những diễn biến khó lường, có cơ hội song cũng có nhiều thách thức.

SHS sẽ chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 18% bằng cổ phiếu, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 7%, nhằm bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trước đó, năm 2021, SHS đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Công ty ghi nhận kết quả kinh doanh kỷ lục trong lịch sử hoạt động với tổng doanh thu đạt được 2.899,8 tỷ đồng, tăng 60,3% so với năm 2020 và tương ứng 153,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế của SHS đạt 1.752,9 tỷ đồng, tăng 86,7% so với năm 2020 và đạt 233,3% kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua. Tỷ lệ an toàn tài chính của SHS là 386,62% so với 347,93% của năm 2020.