18:52 26/04/2022

Ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục là Chủ tịch Ngân hàng SHB

Ông Đỗ Quang Hiển lựa chọn làm Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB, đồng thời bỏ chức danh Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T...

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB
Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa họp phiên đầu tiên để bầu chức danh và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Theo đó, ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch SHB thêm 5 năm.

Như vậy, với việc tiếp tục giữ chức Chủ tịch SHB, ông Hiển sẽ không giữ chức vụ Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T theo Khoản 4, Điều 34, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, có hiệu lực từ ngày 15/1/2018.

Cụ thể, Luật quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc của một tổ chức tín dụng không được đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐTV, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

Ngoài việc bầu vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ mới, tại phiên họp này, Hội đồng quản trị SHB cũng thống nhất chức danh đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.

Trong đó, ông Võ Đức Tiến giữ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Thái Quốc Minh làm thành viên Hội đồng Quản trị; ông Nguyễn Văn Lê làm thành viên Hội đồng quản trị; ông Đỗ Quang Vinh làm thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc; ông Đỗ Văn Sinh làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát SHB đã thống nhất cơ cấu, chức danh Ban Kiểm soát chuyên trách SHB nhiệm kỳ 2022 – 2027. Trong đó, ông Phạm Hòa Bình, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 tiếp tục được Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát. Bà Lê Thanh Cẩm và ông Vũ Xuân Thủy Sơn là thành viên chuyên trách Ban Kiểm soát.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 1/2022, mặc dù vướng vào dịch Tết Nguyên đán nhưng lợi nhuận của SHB vẫn 3.226 tỷ đồng, tương đương hoàn thành khoảng 30% kế hoạch năm.

Vì vậy, ban lãnh đạo SHB tin tưởng sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2022 đề ra là 11.686 tỷ đồng, đặc biệt khi ngân hàng đã thu hồi nợ và trích lập dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn (dự kiến số tiền trích lập dự phòng rủi ro năm 2022 sẽ giảm khoảng 3.000 tỷ đồng so với năm 2021).