10:08 17/07/2007

Viên chức ngoại giao nước ngoài được đầu tư chứng khoán

Viên chức cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài sẽ được tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với tư cách cá nhân

Viên chức cơ quan ngoại giao, lãnh sự nước ngoài sẽ được tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam với tư cách cá nhân.

Đó là nội dung chính của Công văn truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, do Văn phòng Chính phủ ban hành ngày 16/7.

Các đối tượng nói trên khi đầu tư chứng khoán tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, không được hưởng quyền miễn trừ xét xử về dân sự và xử phạt hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn, hợp pháp hóa lãnh sự cho viên chức cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài tham gia đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.