12:59 14/03/2022

Việt Nam có liên minh Blockchain

M.Chung

Liên minh Blockchain Việt Nam (Vietnam Blockchain Union, VBU) thuộc Hội Truyền thông số Việt Nam vừa chính thức được thành lập, nhằm kết nối các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, ứng dụng, đầu tư, xây dựng chính sách về Blockchain, gồm cả cơ quan quản lý nhà nước và khu vực tư nhân…

Chủ tịch VBU Đặng Minh Tuấn.
Chủ tịch VBU Đặng Minh Tuấn.

VBU đồng thời có chức năng chia sẻ các kiến thức, kinh nghiệm và giải pháp, hướng tới mục tiêu chung phát triển và ứng dụng Blockchain hiệu quả vào nền kinh tế số, đóng góp cho chuyển đổi số quốc gia. Với những chức năng này, VBU được kỳ vọng sẽ từng bước mở rộng ra quốc tế theo từng giai đoạn phát triển.

Ông Đặng Minh Tuấn, Trưởng phòng Lab Blockchain (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông), làm Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam (VBU). Chủ tịch VBU Đặng Minh Tuấn cho biết hai nhiệm vụ chính của VBU là tư vấn, phản biện chính sách và kết nối cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, nhân sự hoạt động trong lĩnh vực công nghệ Blockchain, ứng dụng công nghệ Blockchain.

VBU còn tham gia đào tạo, tuyên truyền, phổ biến kiến thức Blockchain; xúc tiến đầu tư, kết nối cung cầu thị trường trong và ngoài nước thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; tham gia thẩm định, đánh giá công nghệ Blockchain, khuyến cáo và cảnh báo rủi ro hoạt động của các dự án hay nhóm cộng đồng có dấu hiệu bất thường; tư vấn và kết nối nghề nghiệp trong lĩnh vực Blockchain.

Trong giai đoạn tới, ban điều hành cùng các chuyên gia và cố vấn của VBU sẽ ưu tiên những hạng mục chính được ưu tiên nhằm phát triển cộng đồng Blockchain Việt Nam, các hoạt động tư vấn chính sách, nghiên cứu công nghệ, truyền thông, đào tạo nguồn lực và hỗ trợ khởi nghiệp.

 

Ban Điều hành của VBU gồm các tên tuổi trong ngành blockchain và cộng đồng start-up Việt Nam, như TS. Đinh Ngọc Thạnh Giáo sư giảng dạy CNTT tại trường đại học Soongsil (Seoul, Hàn Quốc), người sáng lập Vietnam Blockchain Innovation là diễn đàn nghiên cứu công nghệ Blockchain lớn nhất Việt Nam với hơn 30,000 thành viên, là CTO của GFS Blockchain Insight, và là cố vấn cho một số tổ chức, doanh nghiệp. Ông cũng là editor của tạp chí danh tiếng IEEE Access (Mỹ) và nhà bình duyệt của nhiều hội nghị, tạp chí chuyên ngành; ông Lê Minh Tuấn - CEO và đồng sáng lập SotaTek và các chuyên gia công nghệ, truyền thông và tài chính uy tín.