15:36 30/07/2012

Việt Nam đã xuất khẩu gần 4 triệu tấn gạo từ đầu năm

An Huy

Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đầu năm đến nay đã đạt gần 4 triệu tấn gạo, đem về kim ngạch khoảng 1,8 tỷ USD

Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-26/7/2012 đạt 3,960 triệu tấn, trị giá FOB 1,791 tỷ USD, trị giá CIF 1,829 tỷ USD.
Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-26/7/2012 đạt 3,960 triệu tấn, trị giá FOB 1,791 tỷ USD, trị giá CIF 1,829 tỷ USD.
Khối lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam từ đầu năm đến nay đã đạt gần 4 triệu tấn gạo, đem về kim ngạch khoảng 1,8 tỷ USD.

Theo tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), kết quả giao hàng gạo xuất khẩu từ ngày 1-26/7/2012 đạt mức 548.757 tấn, trị giá FOB 225,208 triệu USD, trị giá CIF 230,878 triệu USD.

Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1-26/7/2012 đạt 3,960 triệu tấn, trị giá FOB 1,791 tỷ USD, trị giá CIF 1,829 tỷ USD.

Cũng theo thông tin từ VFA, giá lúa khô tại kho khu vực ĐBSCL loại thường dao động từ 5.100 - 5.200 đồng/kg, lúa dài khoảng 5.300 - 5.400 đồng/kg.

Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.800 - 6.900 đồng/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.650 - 6.750 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.

Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 8.150 - 8.250 đồng/kg, gạo 15% tấm 7.700 - 7.800 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 7.400 - 7.500 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.