06:00 09/10/2013

Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao APEC năm 2017

Đoàn Trần

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh kết nối đã trở thành nhu cầu tất yếu của hợp tác APEC

Sau 2 ngày làm việc, chiều 8/10/2013, Hội nghị Cấp cao APEC 21 bế mạc.
Sau 2 ngày làm việc, chiều 8/10/2013, Hội nghị Cấp cao APEC 21 bế mạc.
Phát biểu tại các phiên họp trong ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị cấp cao APEC 21 chiều 8/10/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh kết nối đã trở thành nhu cầu tất yếu của hợp tác APEC.

Chủ tịch nước cũng nêu rõ quan điểm Việt Nam ủng hộ việc thông qua và sớm triển khai “Khuôn khổ kết nối APEC”, tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, nhất là kết nối về đầu tư và tài trợ các dự án cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, công nghệ thông tin, tạo thuận lợi đi lại trong lĩnh vực lao động, giáo dục, du lịch, ứng phó với tình trạng khẩn cấp, phát triển nguồn nhân lực và tăng cường đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp.

Đề nghị APEC tích cực hỗ trợ mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, phối hợp trong triển khai các dự án ASEAN về hạ tầng cơ sở, kết nối chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi cho thương mại, an ninh lương thực và doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch nước còn cho rằng các thành viên APEC có thể có những đóng góp ý nghĩa đối với hợp tác tiểu vùng Mê Kông, đặc biệt trong các chương trình kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Về tăng trưởng bền vững gắn với công bằng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị cần có tư duy phát triển và cách tiếp cận mới về an ninh lương thực - nguồn nước - năng lượng trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, đa ngành, đổi mới và sáng tạo, đồng thời hợp tác trong lĩnh vực này cần trở thành nội hàm ưu tiên của các cơ chế APEC.

Sau 2 ngày làm việc, chiều 8/10/2013, Hội nghị Cấp cao APEC 21 bế mạc khi đã hoàn thành hai phiên họp quan trọng về “Tầm nhìn APEC về kết nối trong cấu trúc quốc tế và khu vực đang định hình” và “Tăng trưởng bền vững gắn với công bằng - an ninh lương thực, nguồn nước và năng lượng”. Đây cũng chính là những nội dung then chốt của hợp tác APEC trong năm 2013 cũng như trong thời gian tới.

Các nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh việc thực hiện mục tiêu cải thiện 10% chất lượng chuỗi cung ứng vào năm 2015, Chiến lược cải cách cơ cấu APEC nhằm tăng cường minh bạch hóa và khả nâng cạnh tranh của các nền kinh tế.

Sáng kiến tạo thuận lợi cho đi lại trong khu vực và tăng cường hỗ trợ các nền kinh tế đang phát triển tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến và biện pháp mới cũng được nhất trí thông qua, nổi bật là thành lập Quỹ APEC thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, thực hiện mục tiêu trao đổi 1 triệu sinh viên đại học mỗi năm vào 2020.

Các nhà Lãnh đạo đã thông qua “Tuyên bố châu Á – Thái Bình Dương tự cường, động lực cho tăng trưởng toàn cầu” và “Tuyên bố của Hội nghị lần thứ 21 các nhà Lãnh đạo kinh tế APEC ủng hộ hệ thống thương mại đa phương và Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 9 của WTO”, cùng với các văn kiện kèm theo về “Khuôn khổ kết nối APEC” và “Kế hoạch dài hạn về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng”.

Tuyên bố của Hội nghị cũng đã nhấn mạnh các thành viên APEC nhất trí ủng hộ Việt Nam đăng cai Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 vào năm 2017.

Trước đó, trong phiên khai mạc, 7/10/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chính thức thông báo, với nguyện vọng tiếp tục đóng góp thiết thực đối với Diễn đàn APEC, Việt Nam sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 vào năm 2017.

Đây sẽ là lần thứ hai Việt Nam được tín nhiệm giao trọng trách là nước chủ nhà của Hội nghị cấp cao APEC, tiếp theo thành công của Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2006.

(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)