08:02 09/10/2018

Việt Nam giảm mạnh nhập khẩu thuốc trừ sâu và phân bón Trung Quốc

KIỀU LINH

9 tháng năm 2018, giá trị nhập khẩu hai mặt hàng thuốc trừ sâu và phân bón từ Trung Quốc giảm mạnh

9 tháng năm 2018, giá trị nhập khẩu hai mặt hàng thuốc trừ sâu và phân bón từ Trung Quốc giảm mạnh.
9 tháng năm 2018, giá trị nhập khẩu hai mặt hàng thuốc trừ sâu và phân bón từ Trung Quốc giảm mạnh.

Dù là nước nông nghiệp, lượng thuốc trừ sâu phải sử dụng nhiều song Việt Nam phải nhập khẩu gần như 100% thuốc trừ sâu, do không đủ năng lực, trình độ để sản xuất.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ước tính, giá trị nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong tháng 9/2018 đạt 78 triệu USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này trong 9 tháng đầu năm 2018 đạt 681 triệu USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2017. 

Nguồn nhập khẩu thuốc trừ sâu và nguyên liệu trong 8 tháng đầu năm 2018 chủ yếu từ Trung Quốc, chiếm 49,4% tổng giá trị nhập khẩu của mặt hàng này. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc đã giảm gần 17%. Ngược lại, giá trị nhập khẩu mặt hàng này tăng tại các thị trường chính như: Anh tăng 23,4%, Ấn Độ tăng 18,2% và Malaysia tăng 17,4%. 

Bên cạnh thuốc trừ sâu, lượng phân bón nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc 8 tháng qua cũng giảm mạnh, giảm 30,4%. 

Ước tính khối lượng nhập khẩu phân bón các loại trong tháng 9 năm 2018 đạt 175 nghìn tấn với giá trị 45 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị phân bón nhập khẩu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 2,97 triệu tấn và 839 triệu USD, giảm 17,4% về khối lượng và giảm 13,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, khối lượng nhập khẩu phân đạm URE ước đạt 360 nghìn tấn với giá trị đạt 101 triệu USD, tăng 5,8% khối lượng và tăng 18,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017; phân SA ước đạt 697 nghìn tấn với giá trị nhập khẩu đạt 90 triệu USD, giảm 11,6% về khối lượng và giảm 3,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. 

Nguồn phân bón nhập khẩu phân bón chủ yếu từ Trung Quốc và Nga chiếm 46,5% tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này.