15:15 01/12/2016

Việt Nam phát hiện hiện vỉa dầu mới

Hà Đan

Vỉa mới phát hiện này có lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày

Giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ - Ảnh: TTXVN.<br>
Giàn khoan khai thác dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ - Ảnh: TTXVN.<br>
Ông Lê Việt Hải, Phó tổng giám đốc địa chất Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết, vào lúc 9h40 ngày 30/11/2016, khi tiến hành thử vỉa đối tượng thứ hai tại giếng khoan thăm dò Bạch Hổ - 47 (BH-47), đã nhận được dòng dầu tự phun mạnh, không có nước từ đối tượng Mioxen ở chiều sâu khoảng từ 3.178m đến 3.277m.

Theo tính toán nhanh, vỉa dầu này có tỷ trọng trung bình 0,83g/cm3, lưu lượng dầu tính toán là 610m3/ngày, khí 110.000m3/ngày.

Ông Hải cho biết thêm, Vietsovpetro sẽ chính xác lại cấu tạo địa chất tầng chứa dầu để đánh giá phạm vi phân bố cũng như tính toán lại trữ lượng để có thể tiếp tục khoan giếng thẩm lượng cho khu vực này.

Sau khi kết thúc toàn bộ công tác khoan và thử vỉa, giếng khoan BH-47 sẽ được bảo quản để sử dụng cho mục đích khai thác sau này.

Với kết quả thu được từ giếng khoan BH-47 mở ra tiềm năng mới trong công tác tìm kiếm, thăm dò và khai thác khu vực Đông Bắc Bạch Hổ thuộc bể Cửu Long thuộc thềm lục địa Việt Nam.