15:37 18/05/2022

Việt Nam và Trung Quốc phối hợp thả hàng triệu con giống thủy sản xuống Vịnh Bắc Bộ

Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên 2022 là năm đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc phối hợp tổ chức buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cùng một thời điểm, trong vùng biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ của mỗi nước...

Lễ thả thủy sản giống xuống vịnh Bắc Bộ trong sáng 19/5
Lễ thả thủy sản giống xuống vịnh Bắc Bộ trong sáng 19/5

Sáng 18/5, tại phường Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc và UBND tỉnh Quảng Ninh đồng chủ trì tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ năm 2022.

Từ năm 2017 đến nay, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công 4 lần thả con giống tái tạo chung trong Vịnh Bắc Bộ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên năm 2022 là năm đầu tiên hai bên phối hợp tổ chức buổi lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại cùng một thời điểm, trong vùng biển thuộc khu vực Vịnh Bắc Bộ của mỗi nước.

Do quy định về phòng chống dịch Covid-19, phía Việt Nam và Trung Quốc thống nhất tham dự dưới hình thức phát biểu ghi hình tại buổi lễ, với bài phát biểu của ông Mã Hữu Tường, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc và bà Hy Tuệ, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.  

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, khẳng định, chiến lược phát triển thủy sản của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định, hoạt động thả giống tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản phải được coi trọng, thực hiện thường xuyên trên cả nước và được xã hội hóa sâu rộng.

Bộ Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp - Nông thôn Trung Quốc để có những hoạt động hợp tác chung trong lĩnh vực bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm bảo vệ và khôi phục nguồn lợi thủy sản chung trong Vịnh Bắc Bộ cũng như trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.

Việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ được triển khai bằng những hành động cụ thể, thường niên là thả giống thủy sản ra môi trường tự nhiên để tiếp nối những chuyển biến trong suy nghĩ và hành động của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường, nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn những hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thả hơn 8 triệu con giống thủy sản có giá trị kinh tế, gồm: Tôm sú, cua xanh, cá song, cá vược được chuẩn bị từ nguồn kinh phí của Quỹ hợp tác Trung Quốc -  châu Á ra khu vực ven biển Vịnh Bắc Bộ.

Đây là một trong những hoạt động góp phần phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp của hai Bộ và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.