14:47 25/07/2008

VietABank được phép trả cổ tức bằng cổ phiếu

P.V

Ngày 24/7/2008, Ủy ban Chứng khoán không phản đối việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á

Ngày 24/7/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra công văn số 1499/UBCK-QLPH không phản đối việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2007 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á (VietABank).

Tuy nhiên để thực hiện đợt phát hành này, ngân hàng phải xác định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu.

Đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành.

Và trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, ngân hàng cần phải thực hiện công bố thông tin và báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả đợt phát hành.

Được biết, VietABank đạt lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 141,6 tỷ đồng, đạt gần 50% kế hoạch được giao. Tổng tài sản 9.694 tỷ đồng, tăng gấp 10,4 lần so với năm 2003, vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng, tăng gấp 8,7 lần so với năm 2003.

Đến nay VietABank đã có 43 chi nhánh và phòng giao dịch đi vào hoạt động trên cả nước.