08:39 07/12/2020

VietinBank lên lịch chia cổ tức 5% bằng tiền

Đào Vũ

VietinBank thông qua phương án chia cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5%, dự kiến trả vào gần cuối tháng 1 năm sau

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank - mã chứng khoán CTG) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông hưởng quyền là 18/12. Dự kiến VietinBank chia cổ tức bằng tiền vào 21/1 năm sau.

Với lãi sau thuế riêng lẻ năm 2019 là hơn 9.280 tỷ đồng, lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức bằng tiền của VietinBank là hơn 3.886 tỷ, sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Trước đó, ngân hàng này cũng đã thông qua phương án phát hành hơn 1,07 tỷ cổ phiếu, tương đương gần 28,79% số cổ phần đang lưu hành, để trả cổ tức. Qua đó, tăng vốn điều lệ lên gần 47.954 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ toàn bộ lợi nhuận sau thuế và trích quĩ của năm 2017 - 2018 cùng với khoản lợi nhuận hơn 3.886 tỷ đồng giữ lại trong năm 2019. Thời gian phát hành được ủy quyền cho Hội đồng quản trị ngân hàng quyết định sau khi các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Lũy kế 9 tháng, ngân hàng có lợi nhuận trước thuế 10.364 tỷ đồng, cao hơn 22% so với cùng kỳ 2019. Lãi sau thuế tăng tương đương, ở mức 8.356 tỷ đồng. Tổng tài sản tới cuối tháng 9 ở mức 1,26 triệu tỷ đồng, cao hơn 1,7% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,4%, đạt 958.011 tỷ đồng.

Nợ xấu nội bảng của VietinBank là 17.949 tỷ đồng, tăng 66% so với đầu năm. Nợ nhóm 5 giảm 43% xuống 4.161 tỷ đồng, nợ nhóm 3 tăng gần 5 lần. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,16% lên 1,87%.

VietinBank lên lịch chia cổ tức 5% bằng tiền - Ảnh 1.

Diễn biến thị giá CTG.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTG của VietinBank trong xu hướng tăng giá liên tục. Chốt phiên 4/12, thị giá CTG đứng ở mức 34.700 đồng một cổ phiếu, tăng hơn 60% so với đầu năm. Vốn hoá thị trường khoảng 129.202 tỷ đồng.