21:56 21/04/2019

Vietinbank thu về hơn 305 tỷ đồng từ đấu giá cổ phần Saigonbank

Đào Hưng

Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư đặt mua gấp 2 lần số cổ phần chào bán của Vietinbank

3 nhà đầu tư cá nhân đã ôm trọn lô cổ phần đấu giá.
3 nhà đầu tư cá nhân đã ôm trọn lô cổ phần đấu giá.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa mới công bố kết quả đấu giá cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công thương (Saigonbank) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank - mã chứng khoán CTG) nắm giữ.

Cụ thể, phiên đấu giá thu hút 6 nhà đầu tư cá nhân tham gia với tổng khối lượng đặt mua hợp lệ là 30.361.400 cổ phần, gấp đôi so với số lượng được chào bán (15.121.635 cổ phần)

Trong đó, khối lượng đặt cao nhất 5.443.700 cổ phần; khối lượng đặt thấp nhất 130.000 cổ phần. Giá đặt mua cao nhất 20.300 đồng/cổ phần và giá đặt mua thấp nhất 20.100 đồng/cổ phần.

Kết quả, 3 nhà đầu tư cá nhân đã ôm trọn lô cổ phần trên.

Giá trúng bình quân là 20.204 đồng/cổ phần, cao hơn chỉ 104 đồng so với giá khởi điểm (20.100 đồng/cổ phần). Như vậy, Vietinbank thu về hơn 305 tỷ đồng từ cuộc đấu giá.

Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Saigonbank đạt 52,5 tỷ đồng, bằng 35% kế hoạch. Tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản đạt 20.374 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,4% so với đầu năm và chỉ đạt gần 86,7 % kế hoạch. Trong đó, dư nợ cho vay ở mức 13.771 tỷ đồng và huy động vốn đạt gần 16.635 tỷ đồng, các chỉ tiêu này đều thấp hơn so với kế hoạch đề ra.

Tại tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2019, Saigonbank cho biết, ngân hàng đặt mục tiêu thanh toán đối ngoại ước 390 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ. Tổng tài sản tới cuối năm 2019 dự kiến đạt 22.440 tỷ đồng, tăng 10% so với cuối năm 2018. Trong đó, dư nợ cho vay tăng 10%, lên 15.150 tỷ đồng. Vốn huy động dự kiến tăng 14%, lên 18.940 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 3% dư nợ. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cơ quan pháp luật để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu dứt điểm các khoản nợ đã khởi kiện, thi hành án.