12:05 29/10/2009

Viglacera Tiên Sơn sắp lên sàn Hà Nội

Bảo Anh

Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn sẽ niêm yết 4,5 triệu cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 3/11 tới

Hiện Viglacera Tiên Sơn là nhà sản xuất gạch granit 800mm x800mm duy nhất ở miền Bắc.
Hiện Viglacera Tiên Sơn là nhà sản xuất gạch granit 800mm x800mm duy nhất ở miền Bắc.
Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT ) sẽ niêm yết 4,5 triệu cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu tại Sở Giao dịchChứng khoán Hà Nội vào ngày 3/11 tới.

Thành lập vào năm 2001, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn có tên gọi ban đầu là Công ty Gạch granite Tiên Sơn, trực thuộc Tổng công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng (Viglacera).

Từ chỗ doanh thu chỉ đạt hơn 100 tỷ đồng vào năm đầu thành lập, đến nay doanh thu của Viglacera Tiên Sơn đã lên đến trên 300 tỷ đồng mỗi năm . Trong quý 3/2009, doanh thu của công ty đã đạt mức 104,6 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng năm 2009 đạt 233,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 10,1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 11,63 tỷ đồng. Công ty đặt mục tiêu đạt 350 tỷ đồng doanh thu trong năm nay, lợi nhuận trước thuế đạt 19,1 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch.

Đáng chú ý, được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, ngay sau khi niên yết tại sàn Hà Nội, công ty sẽ thực hiện việc tạm ứng cổ tức cho các cổ đông bằng tiền với tỷ lệ là 10%/mệnh giá - 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng.

Được biết, vào đầu năm nay, Viglacera Tiên Sơn đã sản xuất thành công loại gạch granite cỡ lớn có kích thước 800 x 800 mm và trở thành doanh nghiệp đầu tiên của khu vực phía Bắc sản xuất được gạch granite có kích thước này.