Vinaconex dự chi hơn 1.900 tỷ mua 44,17 triệu cổ phiếu quỹ

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất trước khi thực hiện...

Biểu đồ giá cổ phiếu VCG - Nguồn: HNX.

Hà Anh

22/10/2020 19:37

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HNX) vừa công bố chủ trương mua cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VCG đăng ký mua lại tối đa 44,17 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ. Mục đích là tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho cổ đông.

Nguồn vốn mua lại cổ phiếu là từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính kiểm toán/soát xét gần nhất trước khi thực hiện, cụ thể 1.644 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến trong quý 4. Khoảng giá mua lại sẽ theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Trên báo cáo soát xét bán niên 2020, tổng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và vốn khác thuộc chủ sở hữu đạt hơn 1.478 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/10, giá cổ phiếu VCG đạt mức 43.900 đồng/cổ phiếu, tương đương vốn hóa thị trường gần 19.400 tỷ đồng. Tạm tính theo giá này, số tiền Vinaconex dự chi 1.936 tỷ đồng khi mua tối đa lượng cổ phiếu trên.

Trước đó, VCG cho biết đã bán xong 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Giá dục Phúc Yên và công ty này không còn là công ty con của VCG, từ ngày 6/10; hoàn tất giao dịch chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Một thành viên Giáo dục Phúc Yên; bán xong 50% vốn tại liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC); chuyển nhượng phần vốn góp hơn 24 tỷ - tương đương 12,4% của Công ty TNHH VINA- SANWA cho SANWA HOLDINGS COR.

VCG cũng chuẩn bị bán hơn 17 triệu cổ phiếu Đầu tư và Phát triển điện miền Bắc (mã ND2-UPCoM); Đồng thời dừng thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng và không tiếp tục triển khai tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư.