14:30 06/11/2020

Vinaconex sẽ mua hơn 44 triệu cổ phiếu quỹ từ 16/11

Hà Anh

Thời gian thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2020. Mục tiêu theo VCG nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho cổ đông

Biểu đồ giá cổ phiếu VCG - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giá cổ phiếu VCG - Nguồn: HNX.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HNX) vừa công bố chi tiết kế hoạch mua lại tối đa 10% cổ phiếu phổ thông để làm cổ phiếu quỹ, tương đương 44,17 triệu cổ phần.

Vinaconex cho biết, nguồn thực hiện dự kiến lấy từ thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, và/hoặc các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu theo BCTC được kiểm toán/soát xét thời điểm gần nhất là hơn 1.644 tỷ đồng. Giá và khối lượng đặt mua hàng ngày tuân theo quy định của Bộ Tài chính.

Thời gian thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 15/12/2020. Mục tiêu theo VCG nhằm tăng hiệu quả cho doanh nghiệp, tăng giá trị cho cổ đông.

Hiện giá cổ phiếu VCG được giao dịch quanh ngưỡng 41.100 đồng/cổ phiêud và tạm tính theo thị giá này, ước tính VCG có thể chi số tiền lên tới 1.817 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 3 giảm gần 45% cùng kỳ năm trước, đạt 1.270 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 1.037 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng năm 2020, doanh thu VCG đạt 3.800 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1.451 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. EPS đạt 3.168 đồng/cổ phiếu. 

Tính đến ngày 30/9, công ty có hơn 2.025 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền; tổng tài sản tăng gần 40 tỷ lên 19.357 tỷ đồng.